...Morphiey Laws And Other Stories

دیشب،هنگامی که در داخل اتوبوس،باد خنک و مرطوب شبانگاهی از پنجره به صورتم می خورد و تمام احساسات بد این چند وقت را با خود می برد،با خود اندیشیدم که همین یک نسیم مختصر،می تواند با چه قدرتی غصه ها را بزداید و  جوانه امید را برویاند...فقط یک نسیم خنک هم برای زنده بودن و شاد زیستنم کافی ست... .

                        خداوندا ! دریغ مکن!

***

 

ترمودینامیک حاکم به زندگی ام،اینروزها،بیشتر به قوانین ترمودینامیک مورفی می رود...:

1- هیچ چیزی به آن آسانی که به نظر می رسد نیست.
2- هر چیزی بیشاز آن حدی که تصور می شود طول خواهد کشید.
3-چیزی که ممکن است خراب شود ، خرابمی شود.
4-اگر احتمال خراب شدن چندین چیز وجود داشته باشد،آن یکی خراب می شودکه بیشترین خسارت  را بزند.
نتیجه : اگر بد ترین زمان خراب شدن برای چیزی وجودداشته باشد ، همان زمان است که خراب می شود.
5-اگر چیزی قابل خراب شدن نباشد ،پس حتما می شود.
6-اگر پیش بینی میکنید که چهار احتمال برای خراب شدن چیزی وجوددارد و از قبل تمهیدی برای آنها اندیشیده اید ، پس حتما راه پنجمی بطور غیر منتظرهبه وقوع می پیوندد.
7-وقایع خود به خود تمایل به بدتر شدن دارند.
8-اگر بهنظر می آید که همه چیز به خوبی پیش میرود ، پس حتما از چیزی صرف نظر کردهاید.
9- طبیعت همیشه طرف دار خرابی های پنهان است.
10-طبیعت یک حرامزادهاست.
11-غیر ممکن است که چیزی را بی خدشه (foolproof ) ساخت چون احمق ها (fools) نابغه اند.
12-هر گاه برنامه ریزی بکنی که چیزی را انجام دهی ، حتماچیزی دیگری به وجود می آید که باید قبل اش انجام میدادی.
13-هر راه حلی مسایل جدیدیرا به وجود می آورد.

قانون کپی کننده های مورفی :قابل کپی بودن چیزیبطور معکوس متناسب با اهمیت آن است.

قانون جاده باز مورفی:در یک جادهخیلی طولانی که پلی یک طرفه بطور اتفاقی در آن قرار گرفته است و می دانیم که تنهادو ماشین در آن جاده هستند ، آن گاه خواهیم داشت : (1) دو ماشین در جهت های مخالفهم حرکت میکنند ، و (2) آن ها همیشه در سر پل به هم می رسند.

قانونترمودینامیک مورفی:وقایع تحت فشار بدتر می شوند.

فلسفه مورفی :لبخند بزن...فردا بدتر خواهد شد.

بازبینی کوانتایی مورفی :همهچیز ، همگی با هم بدتر می شوند.

ثابت مورفی :چیزها متناسب با ارزششان خراب می شوند.

/ 11 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حالا.!

تو نابغه ای نريمان .

مونا

سلام راستش چيز زيادی دستگيرم نشد اما جالب انگيزناک بود موفق و کامروا و چيزايی از اين دست باشی

گیلانیان

دوست خوبم به وبلاگ شما در ؛؛ گیلانیان ؛؛ لینک داده شد موفق باشید

غليان

سلام گيلانی عزيز . ژيوستنت به گيلانيان رو تبريک ميگم . به من سر بزن . در ضمن وبلاگ جالبی داری . پاينده باشی

عرفان

درود جالب می نويسی! نمی دونم چطوری وبت رو پيدا کردم !

بنده خدا

از آشنایی با این وبلاگ خوشحالم . تا بعد ...